KIROPRAKTIK

Kiropraktik är ett verksamhetsområde som innehåller diagnostik, behandling, rehabilitering och förebyggande av funktionsstörningar och smärttillstånd i kroppen. Ordet kiropraktik kommer från grekiskan "cheiro" och "praktikos", som fritt översatt betyder att göra för hand. ​

Kiropraktik är en skonsam och säker metod för återställandet av kroppens fulla funktion.

 

Barn & kiropraktik

 
chiropractor-demonstrating-spine-problem

Kiropraktisk behandling

Kiropraktorns primära målsättning är att reducera smärta, återställa en normal muskel-, led- och nervsystemfunktion och hjälpa patienten att uppnå bättre hälsa och livskvalitet.

Vid kiropraktisk behandling undersöker kiropraktorn kroppens leder och muskler med händerna. Flera olika undersökningsmetoder, t.ex. hållnings- och gånganalys, rörelsediagnostik samt ortopediska och neurologiska tester används också för att diagnostisera problemet. Problemet kan ofta ha sitt ursprung i en led som förlorat sin rörelseförmåga.

Inom kiropraktiken finns flera olika behandlingstekniker. Den vanligaste tekniken kiropraktorer använder är HVLA-manipulation för att återställa ledens normala rörelseförmåga. Med manipulationsbehandling förbättras både nervsystemets funktion och musklernas spänningstillstånd, där igenom minskas ofta smärtan och kroppens normala rörelsemönster återställs.

I sin behandling använder kiropraktorer även mjukdelsbehandling av muskler, samt rehabiliteringsövningar för fortsatt välbefinnande. Varje behandling anpassas efter den enskilda individen för att uppnå bästa möjliga resultat.

imagesbarn.jpg

Barn & Kiropraktik

Barn, allt från spädbarn till tonåringar, behandlas ofta av kiropraktorer över hela världen. Vid behandling av spädbarn och små barn appliceras tekniker med mjukare tryck, ofta räcker det att kiropraktorn endast använder trycket från sina fingrar för att återställa rörligheten i barnets leder.

 

Många olika anledningar finns för att barn behöver en kiropraktisk behandling. En svår förlossning kan leda till besvär i rygg och nacke som i sin tur kan t.ex. leda till dålig sömn, öronvärk, irritation hos barnet. Barn som idrottar kan t.ex. ha smärtor i rygg, knä, fotleder och huvudvärk.

Kiropraktorn kan hjälpa till med barnets hälsa och välmående.

 

©2018 by Kiropraktik STHLM.